Beste Sabine, Chris, Niels en Lien
 
In naam van bestuur , spelers en vrienden van Sporting Grote Heide, wensen wij u en uw familie veel sterkte toe bij het heengaan van uw teergeliefde vader en schoon vader Martin Janssen.
 Slechts weinig woorden passen in deze tijd van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar een teken van medeleven zijn.