Beste Leon , Carine en familie,

 

Namen bestuur, spelers en sportvrienden van Sporting Grote Heide , willen wij  u en uw familie veel sterkte toewensen met het overlijden van jullie geliefkoosde  moeder , oma Mène .

Vandaar dat we ook een passend gedicht hebben gemaakt.

 

 

Slechts weinig woorden passen
in een tijd van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar
een teken van medeleven zijn

Een hand, een gebaar of een woord
doen zo goed…..
als je iemand die je lief is
verliezen moet.